CHUVEIRO ADVANCED TURBO MULT/ELET 7500W

CHUVEIRO ADVANCED TURBO MULT/ELET 7500W

REF: 3047